Február

Divadlo je verejný bordel a našou úlohou je zabávať obecenstvo. Ukázať mu vzrušenie a senzáciu, 
za ktorú sú ľudia ochotní zaplatiť v pokladni." Toto sú slová inšpicienta Oskara z Ahlforsovej hry 
Divadelná komédia. Skupina hercov v malom divadle sa snaží naštudovať divadelnú hru, ktorej autor 
Bengt sa márne pokúša dopísať jej koniec. Tak ako v každej komunite, či spoločenstve aj v umeleckom 
súbore vidieckeho divadla vznikajú malé i veľké žabo-myšie vojny, ohováranie i závisť, či milostné pletky. 
Vzťahy medzi ľuďmi sú rovnaké, či už stoja na javisku, alebo sedia v hľadisku. Nakoniec sa však musia 
spojiť k naplneniu ich poslania - odohrať divadelné predstavenie, za ktoré si publikum zaplatilo.