Kde presne?

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša 

Gagarinova ul. 2490/13, Topoľčany 955 01

Kedy a o koľkej?

Štvrtok o 18:00

Aké je vstupné?

Dobrovoľné!

O Nás

Štúdio SKDK je kultúrny multižánrový bod umenia v Topoľčanoch, ktorého zriaďovateľom je Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša. Od svojho slávnostného otvorenia v novembri 2014 sa stalo neoddeliteľnou súčasťou miestnej kultúrnej scény. Otvorenie slávnostným prestrihnutím červenej pásky primátorom mesta Ing. Petrom Balážom (r. 2014), riaditeľkou Mgr. Zuzanou Ličkovou (r. 2014) a divadelným režisérom Mgr. Jozefom Krasulom, označilo začiatok novej éry vzdelávania na konzervatóriu. Štúdio SKDK otvorili študenti IV. ročníka (r.2014) inscenáciou "Cestou okolo sveta za 80 dní" v réžii Mgr. art. Štefana Richtárecha.

Umelecký Súbor

Štúdio SKDK je domovom umeleckého súboru tvoreného študentmi z rôznych odborov Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša. Každý štvrtok večer počas školského roka vám títo talentovaní mladí umelci prinášajú divadelné inscenácie, večery poézie, tanečné a hudobné produkcie. Ich vystúpenia nie sú len o prezentácii umeleckých schopností, ale aj o zdieľaní radosti a vášne pre umenie. Verejné produkcie v tomto priestore sú nedomysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.

Program

Naša ponuka nekončí len pri študentskcýh projektoch. Štúdio pravidelne uvádza produkcie aj od známych hercov, hudobníkov a umelcov. Naše predstavenia sú mixom umeleckých žánrov a snažíme sa priniesť návštevníkom plnohodnotný umelecký zážitok. Väčšina našich predstavení sa koná vo štvrtok o 18:00, takže si môžete dopredu naplánovať večer plný umenia a zábavy.

Priestor

Štúdio SKDK ponúka moderné a dobre vybavené prostredie pre umelcov aj divákov. S klimatizovaným prostredím, profesionálnou svetelnou a zvukovou technikou a s hľadiskom v elevácii s kapacitou 65 miest.

Stávajte sa Časťou našej Komunity

Štúdio SKDK sa stalo nielen miestom umenia, ale aj komunitného stretávania sa. Veríme, že umenie má moc spájať ľudí, a preto vytvárame priestor pre diskusie a vzájomné zdieľanie poznatkov a vedomostí. Ak sa chcete stať súčasťou našej komunity, sledujte náš kalendár podujatí a pridajte sa k nám.

Nákres a rozloženie hľadiska
Nákres a rozloženie hľadiska