Štúdio SKDK

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch

Štúdio SKDK

Gagarinova ul. 2490/13, Topoľčany 95501

+421 (0)944 302 894

studio@skdkto.sk