Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany 

Štúdio SKDK 

Adresa: Gagarinova ulica č. 2490/13, Topoľčany 955 01 

Manažment a org. umeleckých činností: 0944 302 894 

E-mail: studioskdk@gmail.com