Štúdio SKDK - Jazzový koncert študentov Klaudiusa Kováča

26.11.2019