PRAVIDLÁ NÁHODY v naštudovaní SKDK Prešov

26.08.2019

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove

ARTSCENA SKDK, je umelecký priestor pre tvorbu študentov Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove. Ich produkcie pravidelne uvádzajú aj v našom Štúdiu SKDK.  19.9.2019 o 18:00 u nás zahrajú Pravidlá náhody.

Hra bez pravidiel, pravidlá náhody alebo presný mechanizmus konečnej stanice?
Herecký koncert dvoch postáv s prekvapivými zvratmi, ktoré vás nenechajú chladnými. 

Hrajú: Dária Petríčková, Iveta Tomášková a študenti SKDK Prešov

Pedagogicko-režijné vedenie: Jaroslava Sisáková

Rezervujte si miesta už teraz.