Hrnčiarsky bál

18.06.2018

Prečo opereta... Veľmi často sa dnes hovorí o potrebe prípravy študentov na praktický život, aby si po ukončení štúdia vedeli nájsť svoje miesto v odbore, ktorý vyštudovali. Aj preto sme sa rozhodli realizovať výnimočný, multižánrový projekt, ktorý ich o.i. pripraví na prácu a následné uplatnenie v praxi - a vytvorili sme operetné predstavenie Hrnčiarsky bál. Podieľali sa na ňom študenti všetkých odborov z našej školy - tanečníci, herci, speváci, ale aj hudobníci, ktorí tvoria živý sprievod k celému predstaveniu. Dohromady to je viac ako 60 študentov. Žiaci pod vedením svojich pedagógov vynaložili veľké úsilie, aby sa zhostili náročnej úlohy a zvládli prácu, ktorá pred nimi stála. A bolo toho naozaj dosť - od úvodného konkurzu, cez náročné aranžovacie a kostýmové skúšky až po spevácku prípravu s dirigentom a orchestrom. Je to v poradí už štvrtý projekt tohto rozsahu (Kabaret - muzikál, 2017, Štyri ročné doby - autorský balet, 2017, Osem rozhnevaných žien - autorský muzikál, 2014) a veríme, že aj naďalej sa nám bude dariť rozvíjať talenty, ktoré k nám prichádzajú. Celý projekt vznikal v skromných podmienkach, ale vložili sme doňho množstvo úsilia a energie a tiež kus umeleckého srdca.


Premiéra: 18.6.2018

Réžia: Jozef Krasula

Autor: Gejza Dusík - Pavol Braxatoris 

Dirigent: Ján Procházka, a.h.


Zbormajster: Juraj Mičúnek
Choreografia: Tomáš Bakyta
Návrh a realizácia scény: Jozef Jánoš
Príprava a realizácia kostýmov: Zuzana Kráľová
Aranžovanie hudobného materiálu: Jaroslav Hruška
Spevácke naštudovanie: Margaréta Švercelová, Martin Babjak, Alica Gogová, Danica Matuščínová, Helena Ševčíková
Režijná spolupráca: Ladislav Tischler
Technická spolupráca: Tomáš Zárecký


Účinkujú: študenti 1. - 6. ročníka hereckého, speváckeho, hudobného a tanečného odboru SKDK Topoľčany


Spoluúčinkuje: Sláčikový orchester SKDK