Elegancia kvantového králika - tanečné experimentovanie s kvantovou teóriou

26.08.2019

5.9.2019 uvedieme hosťujúce tanečné predstavenie - 

Neskorý zber: Elegancia kvantového králika

Pohybovo - tanečné experimentovanie s kvantovou teóriou a jej vnímaním lineárnej a nelineárnej podstaty reality. Subatómový svet je svetom rytmu, pohybu a nepretržitej zmeny. Nie je však ľubovoľný a chaotický, ale riadi sa veľmi pevnými a presnými pravidlami. Dvaja umelci načrtnú komplikované témy kvantovej teórie cez jazyk zrozumiteľný pre nás všetkých - pohyb.

Predstavenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Námet a choreografia: Anna Sedlačková, Daniel Raček


Rezervujte si svoje miesta už dnes