10:1

23.01.2020

Divadelné predstavenie vychádza z divadelnej hry Reginalda Rosa Dvanásť rozhnevaných mužov a filmu Nikitu Mikhalkova 12. Súdny proces s mladým rómskym chlapcom obvineným z vraždy. 

Tvorcovia reagujú na situáciu, ktorá je stále aktuálnejšia. Nástup extrémistických skupín, ktoré si za nepriateľa zvolili práve túto sociálnu skupinu, nás núti hovoriť o probléme, ktorý dlho nebol v spoločnosti riešený. Tým problémom je jednak rómska otázka, ale aj latentný rasizmus tajne ukrytý v slovenskej spoločnosti. Takmer väčšinové presvedčenie o vine chlapca a množstvo otázok, na ktoré je treba nájsť odpoveď. 


Premiéra: 23.1.2020

Dĺžka: -

Autor: Reginald Rose

Pedagogicko-režijné vedenie: Ladislav Tischler

Dramaturgický dohľad: Natália Froľová

Hrajú: študenti III. ročníka HDU (2019/2020)