Štúdio SKDK

multižánrové umelecké Štúdio Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša

Milí naši diváci a študenti, je nám to ľúto, no zo zdravotných dôvodov musíme dnešné predstavenie D.N.A. ZRUŠIŤ. O náhradnom termíne vás budeme informovať.


Štúdio SKDK 

Gagarinova ul. 2490/13 

Topoľčany, 955 01

0944 302 894


Aktuálny repertoár