Štúdio SKDK

multižánrové umelecké Štúdio Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša


Štúdio SKDK 

Gagarinova ul. 2490/13 

Topoľčany, 955 01

0944 302 894


Aktuálny repertoár