Najbližšie uvádzame:


sobota | 16.11.2019 | 17:00 | Štúdio SKDK

Noc divadiel 2019


utorok | 26.11.2019 | 18:00 | Štúdio SKDK 


štvrtok | 28.11.2019 | 18:00 | Štúdio SKDK  


Aktuality zo Štúdia SKDK

Noc divadiel 2019 je pre nás prvým ročníkom, do ktorého sme sa ako multižánrové umelecké Štúdio SKDK zapojili. Každoročne sme však v rámci Noci divadiel participovali v programe iných kultúrnych organizácii. Náš repertoár a aktivity našej školy sa však natoľko rozšírili, že sme sa rozhodli zorganizovať a zapojiť sa do Noci divadiel priamo my. Okrem...


Štúdio SKDK 

Gagarinova ul. 2490/13 

Topoľčany, 955 01

0944 302 894