Štúdio SKDK

multižánrové umelecké Štúdio Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša