Kontakt

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany
Štúdio SKDK
 
Adresa: Gagarinova ulica č. 2490/13, Topoľčany 955 01
Manažment a org. umeleckých činností:  0944 302 894
E-mail: studioskdk@gmail.com
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša: 038/5320024
GPS: 48.562501,  18.184089