Aktuálny repertoár

                    Príbeh Ronalda, klauna z MCDonalda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        CYRIL CAMPION: DÁMSKY VEČIEROK
     
        Réžia: Zuzana Kráľová
 
 
 
 
          
 
          ARNOŠT GOLDFLAM: DÁMSKA ŠATŇA
 
          Réžia: Jozef Krasula
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Réžia: Radovan Hudec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                            
          Réžia: Jozef Krasula
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Ako klamal jej mužovi 
                                                                  
                                                                    Réžia: Radovan Hudec
 
 
 Réžia: Jozef Krasula
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Réžia: Ladislav Tischler
             Ján Homolka
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Réžia: Ladislav Tischler
       
 
 
 
A.A. - 2T1S1D7 - Intermetapost
Réžia: Matej Benč

 

Archív predstavení

 
 Réžia: Jozef Krasula
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Réžia: Ladislav Tischler
              Zuzana Kráľová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Réžia: Zuzana Kráľová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Réžia: Zuzana Kráľová
 
 
 
 
 
 
Réžia: Matej Benčík
 
 
 
 
 
 
 
 
     réžia: Ladislav Tischler
 
 
 
 
 
 Réžia: Ladislav Tischler
 
 
 
 
 
Réžia: Štefan Richtárech
 
 
 
 
 
 
 
Réžia: Štefan Richtárech
 
 
 
 
 
 
 
 
Réžia: Jozef Krasula
             Ján Homolka
 
 
 
Réžia: Jozef Krasula
 
 
 
 

Réžia: Jozef Krasula
             Štefan Richtárech
             Ladislav Tischler
 
 
 
Réžia: Jozef Krasula
             Štefan Richtárech
             Ladislav Tischler
 
 
 
Réžia: Jozef Krasula
 
 
 
 
 
 
 
Réžia:   Jozef Krasula
               Štefan Richtárech
               Ladislav Tischler
 

 

Réžia: Štefan Richtárech