September: 

30.9. Dámska šatňa – Nitrica 

Október: 

8.10. Dámska šatňa - Sarvaš, Cervinus teatrum 

November: 

13.11. Muzikál KABARET - Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 
18.11. Muzikál KABARET - Noc divadiel Prievidza 
20.11. Obchodník s dažďom - MSKS Topoľčany 

December: 

8.12. Dámska šatňa - Myjava
 9.12. Muzikál KABARET - Bánovce nad Bebravou

Kontakt

Štúdio SKDK
Gagarinova ul. 2490/13
95501 Topoľčany

0944302894