September: 

14.9.2018 Dámska šatňa – Stretnutie divadelníkov na Hornej Nitre 

Október: 

8.10.2018 Riverside drive – Martinské divadlo mladých

November: 

17.11.2018 Dámska šatňa - Noc divadiel Prievidza
19.11.2018 V klepci - MsKS Topoľčany
 

December: