vedenie štúdia

Zriaďovateľom Štúdia SKDK je Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch

Miroslav Bakura, DiS.art.

riaditeľ Štúdia SKDK

Mgr. Jozef Krasula, ArtD. 

Člen umeleckej rady, pedagogicko-režijná príprava

Mgr.art. Radovan Hudec

Člen umeleckej rady, pedagogicko-režijná príprava

Mgr. Ladislav Tischler, PhD.

pedagogicko-režijná príprava

Mgr. Tomáš Zárecký

zvukový a svetelný dizajn, pedagogicko-režijná príprava

Bc. Ján Homolka

pedagogicko-režijná príprava

Henrich Mišovič

fotografia, svetelný dizajn