Mgr.Zuzana Ličková 
Zriaďovateľka a riaditeľka školy a Štúdia SKDK 
Ing.Branislav Gális 
Manažér a zriadovateľ školy a Štúdia SKDK 
Mgr. Jozef Krasula, Art.D.
Pedagóg v Hudono-dramatickom odbore, pedagogicko-réžijné vedenie 
Mgr. et Mgr. Ladislav Tischler, PhD. 
Pedagóg v Hudono-dramatickom odbore, pedagogicko-réžijné vedenie 
Mgr.art. Radovan Hudec 
Pedagóg v Hudono-dramatickom odbore, pedagogicko-réžijné vedenie  
Mgr. Tomáš Zárecký 
Pedagóg v Hudono-dramatickom odbore, pedagogicko-réžijné vedenie 
Bc. Ján Homolka 
Pedagóg v Hudono-dramatickom odbore, pedagogicko-réžijné vedenie
Miroslav Bakura, Dis.art.
Propagačný manažment, organizácia a koordinácia umeleckých činností, web