+ Pridať priateľa

+ Pridať priateľa

+ Pridať priateľa - divadlo fórum

Divadlo fórum je pomenovanie pre interaktívne inscenačné techniky využívané vo výchovno-vzdelávacom procese. Jeho podstatou je interaktivita hercov s divákmi. Diváci sa stávajú tiež aktérmi hry, sú konfrontovaní s realitou odohrávajúcou sa na javisku, ovplyvňujú dej, prípadne hrajú niektorú z postáv. Prežívajú krízové situácie „na vlastnej koži“, pričom sú stále v bezpečí hry. Týmto spôsobom sa učia predchádzať neželaným situáciám v bežnom živote. Divadlo fórum nerozvíja len kreatívne a kritické myslenie, ale učí žiakov empatii, asertivite a vedie k objektívnemu riešeniu problémových úloh.

Aj takýmto spôsobom sa naši študenti v rámci ich pedagogického vzdelávania učia, ako pracovať s deťmi - tvoriť pre nich divadelné predstavenie, viesť s nimi diskusiu a učiť ich ako riešiť problémy bežného života.

Projekt je zároveň projektom Komenského inštitútu - inšpiratívnym priestorom pre pedagogických lídrov Slovenska. Jeho cieľom je poukazovať na významné problémy v slovenskom školstve a prostredníctvom praktických riešení realizovaných priamo učiteľmi ukázať možné cesty ich postupného prekonania.

Pedagogicko-réžijné vedenie: Zuzana Kráľová