Zriaďovateľom Štúdia SKDK je 

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch