Umelecká sezóna 2017/2018

28.06.2018 14:28

V školskom roku 2017/2018 sme odohrali tieto predstavenia: 

SEPTEMBER

7.9. Príbeh Ronalda, klauna z McDonalda

13.9. II. PREMIÉRA – Dámska šatňa

21.9. SDKS Nitra – Klammova vojna

21.9. Obchodník s dažďom

28.9. Problém

 

Naše predstavenia:  4

Hosťujúce predstavenia: 1

Hosťovanie: 0

Premiéry: 1

OKTÓBER

5.10. Dámsky večierok

12.10. Nízkotučný život

19.10. SKDK Prešov – Čo keby?

19.10. SKDK Prešov – Čo keby?

26.10. Muzikál Kabaret  - koncertná verzia

 

Naše predstavenia:  3

Hosťujúce predstavenia: 1

Hosťovanie: 0

Premiéry: 0

NOVEMBER

9.11. Obchodník s dažďom

13.11. Muzikál Kabaret – SDKS v Nitre

15.11. Živý nábytok – UTA pri UKF v Nitre

16.11. 5P – pohoda, prednes, pantomíma, pieseň potlesk

18.11. Muzikál Kabaret – Noc divadiel v Prievidzi

20.11. Obchodník s dažďom – SD Topoľčany ň

23.11. Divadlo Šesť Pé – Svetlo je ako voda 30.11. Petit Défilé

 

Naše predstavenia:  7

Hosťujúce predstavenia: 1

Hosťovanie: 4

Premiéry: 0

DECEMBER

5.12. Koncert žiakov z triedy M.Chropúvku a D.Matuščínovej

6.12. Cirkus Šardam

9.12. Muzikál Kabaret – ZUŠ D.K. Bánovce

14.12. Koncert žiakov z triedy A. Gogovej

 

Naše predstavenia:  4

Hosťujúce predstavenia:  0

Hosťovanie:  1

Premiéry: 0

JAUNÁR

11.1. Obnovená premiéra – Cirkus Šardam

18.1. Večer slovenskej klasiky

25.1. Premiéra - Motýľom nik nerozkáže

 

Naše predstavenia:  3

Hosťujúce predstavenia:  0

Hosťovanie:  0

Premiéry: 2

FEBRUÁR

8.2. Nízkotučný život

15.2. Koncert - Gábor Winand

22.2. Premiéra - Riverside drive

 

Naše predstavenia:  2

Hosťujúce predstavenia:  1

Hosťovanie:  0

Premiéry: 1

MAREC

1.3. Motýľom nik nerozkáže

15.3. Večer s Alicou - koncert Alice Gogovej

22.3. Petit Défilé

 

Naše predstavenia:  2

Hosťujúce predstavenia:  1

Hosťovanie:  0

Premiéry: 0

APRÍL

5.4. Obchodník s dažďom

10.4. Absolventský koncert študentov HDU

12.4. Koncert - Špiner, Geišberg

19.4. ArtPointTeatro Prievidza – KebyTakRaz...

25.4. SKDK Prešov - We are the talent

26.4. Riverside drive

 

Naše predstavenia:  3

Hosťujúce predstavenia:  3

Hosťovanie:  0

Premiéry: 0

MÁJ

3.5. Premiéra – Kurz orientálneho tanca

10.5. 5P – pohoda, prednes, pieseň, pantomíma, potlesk

14.5. Koncert žiakov Klaudia Kováča

17.5. Večer klasickej hudby

23.5. Divadlo Fórum

24.5. Dámska šatňa

24.5. Premiéra – V Klepci

31.5. Príbeh Ronalda, klauna z McDonalda

 

Naše predstavenia:  8

Hosťujúce predstavenia:  0

Hosťovanie:  0

Premiéry: 2

JÚN

4.6. Dámska šatňa – SKDK Prešov

5.6. Príbeh Ronalda, klauna z McDonalda – SKDK Prešov

7.6. Premiéra – Pena dní

13.6. Koncert žiakov z triedy p. Chropúvku a p. Matuščinovej

14.6. Premiéra – Kráľovstvo za koňa!

18.6. Hrnčiarsky bál

18.6. Premiéra – Hrnčiarsky bál

21.6. Premiéra - Večer svetovej klasiky 26.6. Koncert žiakov p. Alice Gogovej

 

Naše predstavenia:  9

Hosťujúce predstavenia:  0

Hosťovanie:  2

Premiéry: 4

 

Spolu sme zahrali:

Naše predstavenia spolu: 45

Hosťujúce predstavenia spolu: 8

Hosťovali sme spolu: 7

Premiéry spolu: 10

 

Späť