Pripravujeme operetu Hrnčiarsky bál

28.05.2018 09:15

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch 

uvádza operetu 

Gejza Dusík – Pavol Braxatoris 

Hrnčiarsky bál 

 

Réžia: Jozef Krasula 

Dirigent: Ján Procházka, a.h. 

Zbormajster: Juraj Mičúnek 

Choreografia: Tomáš Bakyta 

Návrh a realizácia scény: Jozef Jánoš – Súkromná škola úžitkového výtvarníctva 

Príprava a realizácia kostýmov: Zuzana Kráľová 

Aranžovanie hudobného materiálu: Jaroslav Hruška 

Spevácke naštudovanie: Margaréta Švercelová, Martin Babjak, Alica Gogová, Danica Matuščínová, Helena Ševčíková 

Režijná spolupráca: Ladislav Tischler 

Technická spolupráca: Tomáš Zárecký 

Účinkujú: študenti 1. – 6. ročníka hereckého, speváckeho, hudobného a tanečného odboru SKDK Topoľčany 

Spoluúčinkuje: Sláčikový orchester SKDK 

 

Premiéra: pondelok 18. júna 2018 vo veľkej sále Domu kultúry v Topoľčanoch

 

Prečo opereta... 

Veľmi často sa dnes hovorí o potrebe prípravy študentov na praktický život, aby si po ukončení štúdia vedeli nájsť svoje miesto v odbore, ktorý vyštudovali. Aj preto sme sa rozhodli realizovať výnimočný, multižánrový projekt, ktorý ich o.i. pripraví na prácu a následné uplatnenie v praxi – a vytvorili sme operetné predstavenie Hrnčiarsky bál. Podieľali sa na ňom študenti všetkých odborov z našej školy – tanečníci, herci, speváci, ale aj hudobníci, ktorí tvoria živý sprievod k celému predstaveniu. Dohromady to je viac ako 60 študentov. Žiaci pod vedením svojich pedagógov vynaložili veľké úsilie, aby sa zhostili náročnej úlohy a zvládli prácu, ktorá pred nimi stála. A bolo toho naozaj dosť – od úvodného konkurzu, cez náročné aranžovacie a kostýmové skúšky až po spevácku prípravu s dirigentom a orchestrom. Je to v poradí už štvrtý projekt tohto rozsahu (Kabaret - muzikál, 2017, Štyri ročné doby – autorský balet, 2017, Osem rozhnevaných žien – autorský muzikál, 2014) a veríme, že aj naďalej sa nám bude dariť rozvíjať talenty, ktoré k nám prichádzajú. Celý projekt vznikal v skromných podmienkach, ale vložili sme doňho množstvo úsilia a energie a tiež kus umeleckého srdca. Výsledok našej práce bude môcť verejnosť prvý raz uzrieť na premiére, ktorá bude v pondelok 18. júna 2018 v sále Domu kultúry v Topoľčanoch.

Späť