O predstavení

Jednou zo základných požiadaviek, o ktorých informujeme našich študentov herectva je, že divadlo by nemalo len zabávať, či dokonca zabávať za každú cenu. Malo by odzrkadľovať problémy svojho blízkeho, ale aj širšieho okolia, či sveta, v ktorom žijeme.  Malo by poukazovať na nespravodlivosť či zaujať jasný postoj vo chvíli, keď sú ohrozené základné pravidlá demokratickej spoločnosti. A práve toto všetko obsahuje v sebe muzikál F.Ebba, J. Masteroffa a J. Kandera Kabaret. Má silnú tému v podobe nenápadného nástupu fašizmu, úpadku kultúry, ktorý tu predstavuje kabaret so slečnami voľných mravov, ale aj krásne piesne a silné ľudské osudy. Ak autorom muzikálu stačilo prostredie kabaretu na vykreslenie dekadentnej a poklesnutej zábavy a spoločenskej morálky, tak dnes to isté môžeme vidieť aj v podobe rôznych komerčných televízií či pochybných celebrít, ktorým sa dostáva významnejšieho spoločenského uznania ako skutočným hrdinom dneška – lekárom, vedcom, učiteľom...

Pred samotným začiatkom skúšania sme študentom objasnili paralely stavu spoločnosti vtedajšieho Nemecka počas nástupu Hitlera k moci a súčasného Slovenska a Európy. Opäť sme svedkami nástupu netolerancie, rasovej neznášanlivosti a absencie skutočných hodnôt života. Hľadali sme spolu ten moment, kedy sa zlo dostáva k moci a čo sa s tým dá robiť. A keďže sme divadelníci, rozhodli sme sa pripraviť divadlo, ktoré by naše názory a postoje k súčasnosti reprezentovalo. Preto prichádzame s naštudovaním takého náročného projektu, akým je muzikál Kabaret so živým 12-členným orchestrom. Do prípravy a realizácie sa zapojili všetky odbory SKDK Topoľčany – herci, tanečníci, speváci a hudobníci. Dohromady to je viac ako 50 študentov. Výsledok našej práce bude môcť verejnosť prvý raz uzrieť na premiére, ktorá bude v pondelok 26. júna 2017 v kinosále Spoločenského domu v Topoľčanoch.