Veselá besiedka

09.01.2020

O tom že naši študenti po absolvovaní štúdia získavajú uplatnenie ako pedagógovia na základných umeleckých školách po celom Slovensku niet pochýb. Kristína Lahká, absolventka odboru hudobno-dramatické umenie, však "ďaleko" za prácou po škole nevyrazila. Vyučuje totiž v Základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého v Topoľčanoch, literárno-dramatický odbor.

Jej žiaci sa vám predvedú už 22.1.2020 o 18:00 v našom Štúdiu SKDK