KROTENIE KLAUNOV

03.02.2020

Krotenie klaunov - Divadlo mladých KALORIK Bánovce nad Bebravou

Dramaturgia: Zuzana Varhaníková

Réžia: Zuzana Varhaníková a Divadlo mladých KALORIK

Scéna, kostýmy: Zuzana Varhaníková a Divadlo mladých KALORIK

Hudba: DM KALORIK

Hrajú: Richard Hainc, Samuel Kluvánek, Martin Filo, Ema Hlaváčová, Ema Mikušová, Viktória Petreje, Maťa Jurčíková, Elly Jurčíková

Pot a smútok klaunov. Ten smútok, ktorý nemôžeme vidieť, ten pot, ktorý vidieť nechceme. Doba nás tlačí a my už ilúziu nechceme. Nepotrebujeme emóciu a ilúziu. Desí nás v tej záplave obrazov...nepotrebujeme vidieť človeka v jeho škaredosti. Čo všetko budeme musieť prejsť, aby sme to pocítili? Ten dotyk nekonečna a škaredosti, ilúzie a emócií.

Tieto tézy nás viedli k vlastnej výpovedi, a každý z nás sa stal klaunom a snaží sa vypovedať sám za seba, ako vníma pocit manipulácie - či už to nazveme životom, Bohom, spoločnosťou - s ním ako človekom. Kto z nás sa dokáže vzoprieť, rozhodnúť sa , zmeniť svoj postoj a nenechať sa manipulovať ? Kto z nás sa len tak vezie, či dokonca je spokojný? Koľkým z nás je to jedno? Koľko z nás nevie prekonávať prekážky, ktoré nám prídu do cesty ? Dokedy budeme len masou, ktorá čaká na pokyn - signál, aby konala? Platí, že keď sa aj niekto vzoprie - pokračuje ten istý príbeh ďalej? Toto boli hlavné otázky, ktoré sme si dali a na hľadali odpoveď cez pohybovo - divadelné stvárnenie.


štvrtok | 27.2.2020 | 18.00 hod. | Štúdio SKDK