Konkurz do pripravovaného celoškolského muzikálu "Smoliari"

konkurz sa uskutoční 3. 10. 2019 o 8:30 v Štúdiu SKDK (registrácia študentov o 8:00)

konkurz je pre žiakov odboru hudobno-dramatické umenie povinný

materiály na konkurz nájdete nižšie, alebo v kabinete pedagógov hereckej tvorby SKDK


Chlapci - povinné materiály

- pieseň: Keby o mňa trochu stála (k dispozícii je notový zápis + akordy, nahráva so spevom, klavírne podklady)

- pieseň: Sme tie známe postavy (k dispozícii je notový zápis + akordy, nahráva so spevom, klavírne podklady) 

- dialóg - Rudo a Lukáč (ch+ch)

- dialóg - Rudo a Viera (ch+d)

Dievčatá - povinné materiály

- pieseň: Správne dievča (k dispozícii je notový zápis + akordy, nahráva so spevom, klavírne podklady)

- pieseň: Sme tie známe postavy (k dispozícii je notový zápis + akordy, nahráva so spevom, klavírne podklady)

- dialóg - Rudo a Viera (ch+d)


Keby o mňa trochu stála - chlapci


Sme tie známe postavy - spoločná


Správne dievča - dievčatá