Hostia

Krotenie klaunov - Divadlo mladých KALORIK Bánovce nad Bebravou

O tom že naši študenti po absolvovaní štúdia získavajú uplatnenie ako pedagógovia na základných umeleckých školách po celom Slovensku niet pochýb. Kristína Lahká, absolventka odboru hudobno-dramatické umenie, však "ďaleko" za prácou po škole nevyrazila. Vyučuje totiž v Základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého v Topoľčanoch, literárno-dramatický...