Pri príležitosti piateho výročia založenia umeleckého multižánrového Štúdia SKDK vám túto sezónu predstavíme zopár noviniek. Jednou z nich je nový vizuál mesačných plagátov, ktorý ste určite postrehli. Ďalšou novinkou, ktorú vám chceme predstaviť je Galéria Štúdio. Našou snahou je v aktivitách spájať študentov konzervatória so študentami našej druhej školy - Súkromnej školy umeleckého priemyslu (www.ssup.sk) a urobiť zo Štúdia ešte otvorenejší priestor pre každý druh umenia.

Plánované vernisáže:


štvrtok - 3.10.2019 o 18:00 

Prezentačná výstava tvorby študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v dlhodobom projekte "Tvorivosťou k umeniu"