multižánrové umelecké štúdio

Kde je Štúdio SKDK?

V priestoroch Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša 

(Gagarinova ul. 2490/13, Topoľčany 955 01)

Kedy a o koľkej?

Každý štvrtok o 18:00

Aké je vstupné?

Žiadne! Ale výstupné je dobrovoľné!

  • Neviete kam sa máte ísť odreagovať, keď si chcete vypočuť príjemnú hudbu, či zažiť umelecký zážitok? Tak v takom prípade ste ešte nepočuli o novom štúdiu, ktoré sa nachádza tu u nás: v Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch.

  • Možno by ste neverili, že predstava o výslednom tvare Štúdia SKDK sa našla v počítači nášho bývalého riaditeľa - pána Mgr. Vladimíra Gálisa a v mnohých veciach sa zhodovali jeho potomkovia - pani riaditeľka Mgr. Zuzana Ličková a manažér školy Ing. Branislav Gális. Tajil to pred nami až neuveriteľných 10 rokov! Prvý krát bolo zaplnené hľadisko 27.11.2014 počas slávnostného otvorenia Štúdia SKDK, kedy červenú pásku prestrihol primátor mesta Topoľčany - Ing. Peter Baláž, naša pani riaditeľka - Mgr. Zuzana Ličková a známy divadelný režisér a zároveň pedagóg Mgr. Jozef Krasula, ArtD. Otvorenie odštartovalo predstavenie Cesta okolo sveta za 80 dní pod pedagogicko-réžijným vedením Mgr. art. Štefana Richtárecha.

  • Umelecký súbor Štúdia SKDK tvoria poslucháči všetkých odborov Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, ktorí svoje produkcie (divadelné inscenácie, večery poézie, tanečné a hudobné produkcie) hrávajú pravidelne každý štvrtok večer počas školského roka. Za ten čas si Štúdio SKDK, nachádzajúce sa v priestoroch školy na Gagarinovej ulici v Topoľčanoch, našlo svoje verné publikum a poskytlo účinkujúcim vzácne okamžiky stretnutia s divákmi, potrebnú umeleckú prax a najmä radosť z prezentácie dosiahnutých výsledkov v procese každodenného štúdia. Je v ňom miesto na divadlo, hudbu, spev, tanec a najmä na odľahčený pohľad na to, čo možno niektorých z nás ešte len čaká.

  • Svoje produkcie ponúkame pravidelne vo štvrtok o 18:00. V Štúdiu SKDK uvádzame aj produkcie známych hercov, hudobníkov, umelcov... Priestor štúdia je vybavený profesionálnou svetelnou a zvukovou technikou, moderne zariadený, klimatizovaný so stupňovitým hľadiskom, ktoré sa dokáže multifunkčne prispôsobiť požiadavkám tej ktorej produkcie.