Zájazdy

 
 
September:
30.9. Dámska šatňa – Nitrica 
 
Október:
8.10. Dámska šatňa - Sarvaš, Cervinus teatrum
 
 
November:
13.11.  Muzikál KABARET - Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
18.11. Muzikál KABARET - Noc divadiel Prievidza 
20.11. Obchodník s dažďom - MSKS Topoľčany
 
December:
9.12. Muzikál KABARET - Bánovce nad Bebravou