Vedenie Štúdia SKDK

Mgr.Zuzana Ličková

Zriaďovateľka a riaditeľka školy a Štúdia SKDK

 

Ing.Branislav Gális

Manažér a zriadovateľ školy a Štúdia SKDK

 

Mgr.Jozef Krasula, Art.D

Vedúci Hudobno-dramatického odboru

 

Mgr. et Mgr. Ladislav Tischler, PhD.

Pedagóg v Hudono-dramatickom odbore

 

Miroslav Bakura

Propagačný manažment, organizácia a koordinácia umeleckých činností, web